ETTEVÕTTEST

Finpartnersis töötavad spetsialistid on saanud vastava hariduse ja neil on pikaajaline ehitustöö kogemus nii Eestis kui välismaal. Ettevõte tegutseb Eesti, Soome ja Euroopa Liidu liikmesriikide turupiirkonnas.

Ettevõtte üheks peamiseks eesmärgiks on suurendada turuosa olemasolevatel turgudel ja hõivata uusi turge, rõhudes kvaliteetse teenuse pakkumisele.

Meie missiooniks on pakkuda oma klientidele kõige sobivamaid ehitusalaseid lahendusi, pidada kinni tähtaegadest ja kvaliteedinõuetest. Selle tõttu anname kõikidele töödele ka omapoolse garantii.

Meie konkurentsieelis on head suhted, laialdaste kogemustega oma ala professionaalid ja tugev meeskonnatöö. Samuti rõhume ka kliendisõbralikkusele, mis väljendub paindlikutes hindades.

Finpartnersi on koondunud valdavalt kõrgharidusega oma ala spetsialistid ning meid iseloomustab tugev meeskonnatöö, avatus uutele ideedele, õppimisvõime ja soov areneda.

Me panustame oma klientidesse ja väärtustame oma töötajaid, kes on meie olulisim ressurss firma edasises arengus.